У анализама опасности која је Југославији претила од стране припадника екстремних емигрантских група југословенске службе безбедности су албанску емиграцију дуго стављале на четврто место. Све до почетка осамдесетих далеко више пажње је усмеравано на хрватску, српску и информбировску „шесту колону“.

опширније…