U analizama opasnosti koja je Jugoslaviji pretila od strane pripadnika ekstremnih emigrantskih grupa jugoslovenske službe bezbednosti su albansku emigraciju dugo stavljale na četvrto mesto. Sve do početka osamdesetih daleko više pažnje je usmeravano na hrvatsku, srpsku i informbirovsku „šestu kolonu“.

read more…