„Na neki način, rak koji je ubio Jugoslaviju pojavio se na Кosovu.“

Ove reči Tima Džude sumiraju dominantni stav u delima akademskih autora, publicista i drugih tkz. „eksperata za Balkan“, kojima i Džuda pripada, da je raspad Jugoslavije otpočeo na Кosovu. Tvrdnja nije slučajna, i razjašnjenje motiva koji su se iza nje krili zaslužuje poseban tekst. Podjedanko je, međutim, značajno i rasvetliti događaj za koji se tvrdi da je najavio krah Jugoslavije – demonstracije Albanaca na Кosovu u proleće 1981. godine.

read more…