Kosovsko pitanje - naslovna strana knjige

Кnjiga Кosovsko pitanje 1974-1989 je nastala od dela doktorske disertacije Srpska intelektualna elita i kosovsko pitanje 1974-1989, odbranjene u decembru 2018. na Filozofskom fakultetu u Beogradu. U knjizi su na osnovu do sada potpuno nekorišćenih arhivskih dokumenata iz Arhiva Jugoslavije, Arhiva Srbije, Istorijskog arhiva Beograda, Arhiva Кosova i više lokalnih arhiva, kao i na osnovu obimne memoarske građe, štampe i literature, obrađene sve teme važne za razumevanje razvoja kosovskog perioda tokom ovog kompleksnog perioda.

Dr Bojan B. Dimitrijević, naučni savetnika na Institutu za savremenu istoriju, u recenziji knjige je napisao:

„Delo kolege Ristanovića daje upečatljivu genezu razvoja albanskog nacionalnog pokreta u pokrajini, u vremenu kada je novouspostavljeni federalizam Jugoslaviju počeo da pretvara, korak po korak, u konfederaciju. To je vreme u kojem kosovske pokrajinske vlasti svojim postupcima, u suštini, seju klicu separatizma i ideje da se pokrajina izdvoji u zasebnu republiku, sa albanskom dominacijom.

Po naučnom aparatu, delo kolege Ristanovića zaslužuje respekt i laskavu ocenu da je iscrpio temu na naučni način. Pisana vrlo dopadljivim jezikom, knjiga kolege Ristanovića se čita veoma lako, i pored niza podataka o različitim aspektima života, velikog broja imena i niza događaja koji se prepliću u celom toku posmatranog perioda. Za starije čitaoce, delovi njegovog rukopisa vraćaju proživljene slike: jalove partijske debate, proteste kosovskih Srba, uspon Slobodana Miloševića… tako da gotovo bude određeni (negativni, svakako) nostalgični kontekst.“

Кnjiga je izdata kao zajednički projekat izdavačkih kuća Prometej, iz Novog Sada, i Informatika, iz Beograda.

Može se naručiti preko mejla: petar.ristanovic@gmail.com ili na telefon 064-6600950.

Cena knjige je 1500 dinara + PTT troškovi (slanje kurirskom službom, oko 240 din za Srbiju). Plaćanje pauzećem.